Regulamin

Informujemy, że e-kamasutra.pl może mieć dostęp, przechowywać i ujawniać informacje o koncie i Treści, jeśli jest to wymagane przez prawo, w celu przestrzegania umowy z Tobą lub w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnianie jest w związku z realizacją uzasadnionych interesów w tym: zgodność z pozwem; wypełnianie postanowień niniejszej Umowy; odpowiadanie na zarzuty, że jakiekolwiek Treści naruszają prawa osób trzecich; udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do działu obsługi klienta; lub ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa osobistego Firmy lub jakiejkolwiek innej osoby.

OFEROWANE ANONSE SĄ NIE ZALEŻNE OD NAS. NASZ PORTAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI! JAKO UŻYTKOWNIK NIE MASZ ŻADNYCH GWARANCJI. e-kamasutra.pl NIE OGŁASZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE:

  • USŁUGI BĘDĄ NIEPRZERWANE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW
  • WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY W USŁUGACH ZOSTANĄ POPRAWIONE
  • KAŻDA TREŚĆ I INFORMACJE UZYSKANE Z LUB POPRZEZ USŁUGI BĘDĄ PRAWDZIWE

e-kamasutra.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI, KTÓRE TY, JAKO UŻYTKOWNIK ZOBACZYSZ. WZYSTKICH MATERIAŁÓW UŻYWASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO. BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. KORZYSTAJAC Z USŁUG e-kamasutra.PL BIERZESZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SAM ZA SIEBIE. ZA WSZELKIE STRATY ODPOWIADASZ SAM. NIE ODPOWIADAMY ZA TWOJE STRATY!

Usługi mogą zawierać reklamy i promocje stron trzecich oraz linki do innych witryn i materiałów. e-kamasutra.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność (lub niedostępność) zewnętrznych witryn i materiałów. W przypadku skorzystania z oferty podmiotu zewnętrznego udostępnionej za pośrednictwem portalu Twoje wzajemne relacje będą podlegać regulacjom tego podmiotu. e-kamasutra.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i regulacje podmiotów zewnętrznych.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, ALTERNATYWNE, UTRATY DANYCH, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZYPADKI LUB INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.